Våra styrelser

TILLT AB

Ordförande
Ola Wirtberg, ABF

Vice ordförande
Andrea Ohlander, KulturUngdom

Ledamöter
Mikael Godée, Konstnär
Elodie Labonne, Chalmers Tekniska Högskola
Per Johnsson, Ericsson AB
Thomas Jäderlund, HSM, Göteborgs Universitet

Skådebanan Västra Götaland

Ordförande
Stina-Britt Björk, Studieförbundet Vuxenskolan

Vice ordförande
Ann-Louise Friberg, NBV Väst

Ordinarie ledamöter
Veera Suvalo-Grimberg, konstnär
Inger Unenge, KulturUngdom
Ola Wirtberg, ABF

Ersättare
Anna Brorson, Sensus
Maria Hultberg, Studieförbundet Vuxenskolan