Våra styrelser

TILLT AB

Ordförande
Ola Wirtberg, ABF

Vice ordförande
Andrea Ohlander, KulturUngdom

Ledamöter
Elodie Labonne, Chalmers Tekniska Högskola
Mikael Godée, Konstnär
Per Johnsson M, Ericsson AB
Thomas Jäderlund, HSM, Göteborgs Universitet

Skådebanan Västra Götaland

Ordförande
Stina-Britt Björk, Studieförbundet Vuxenskolan

Vice ordförande
Ann-Louise Friberg, NBV Väst

Ordinarie ledamöter
Inger Unenge, KulturUngdom
Ola Wirtberg, ABF
Veera Suvalo-Grimberg, konstnär

Suppleanter
Anna Brorson, Sensus