TILLTs historia

TILLTs rötter går mer än 100 år tillbaka i tiden, då teaterföretaget Skådebanan bildades i Stockholm 1910.

Under de senaste åren har den regionala avknoppningen Skådebanan Västra Götaland utvecklats i takt med samhället i övrigt. Detta har bland annat inneburit förändringar i vår verksamhet som gör oss ännu bättre lämpade att förverkliga vår vision:

”Ett hållbart samhälle där konsten bidrar till mänskligt växande.”

TILLTs historia och själ har haft - och har på många vis fortfarande - sitt ursprung i en folkbildande inställning till

kulturens och kreativitetens värde för alla. Målet har fortlöpande varit att vidga intresset och göra kulturen tillgänglig för så många som möjligt.

Vi tror att konsten, den konstnärliga kompetensen och konstnärliga verktyg kan bidra till att utveckla människor, verksamheter och samhället i stort. Vi tror att vår verksamhet bidrar till en bättre värld, ett hållbart samhälle där konsten och kulturen är ständigt närvarande.

TILLTs historia i punktform

  • 1910 grundas Skådebanan, numera Riksskådebanan, huvudorganisation för landets nio regionala Skådebanor.
  • 1973 bildas "Stiftelsen Skådebanan i Göteborgsområdet" av ett antal organisationer i Göteborg. Främst fackliga organisationer och studieförbund, men också SAF, Folkteatern och kommunala kulturverksamheter. Syftet var framför allt att "sprida upplysning om samt vidga och förjupa intresset för scenkonst och musik".
  • 1989 ombildas stiftelsen till en ideell förening.
  • 1989 ombildas stiftelsen till en ideell förening.
  • 1999 byter föreningen namn till Skådebanan Västra Götaland och fick av den nybildade Västra Götalandsregionen ett regionalt uppdrag att utveckla sitt kulturfrämjande arbete. Verksamheten består vid den här tiden till stor del av biljettförmedling och ombudsarbete.
  • Under 00-talet utvecklas verksamheten genom att Skådebanan Västra Götaland börjar sammanföra konstnärer med organisationer och arbetsplatser.
  • Sedan 1 januari 2009 bedriver vi vår verksamhet i bolagsform under namnet TILLT. Bolaget är inte vinstdrivande och ägs till 100 % av den ideella föreningen Skådebanan Västra Götaland.
  • Sedan 2015 arbetar vi med kreativa och konstnärsdrivna processer kring angelägna samhällsfrågor, och driver även ett flertal internationella EU-projekt.