Om oss

TILLT har en vision om ett hållbart samhälle där konsten bidrar till mänskligt växande. Vi tar initiativ till utvecklingsprojekt där konsten och kulturen möter utmaningar på andra samhällsarenor än kulturens.

Vi vill utmana samtidigt som delaktighet, interaktivitet, mångfald, motivation och reflektion alltid är viktiga ingredienser. Vi menar att detta är förutsättningar för medvetna val hos individer, organisationer och samhället.

I vårt arbete är det högprioriterat med samverkan med aktörer i samhället som arbetar för samma mål och vision.

TILLT är ett svb-bolag, dvs verkar utan vinstintresse. Bolaget ägs av den ideella organisationen Skådebanan Västra Götaland som i sin tur är en del av den anrika Skådebanerörelsen med verksamhet i hela landet.

Vi har ett långsiktigt uppdrag från Västra Götalandsregionens kulturnämnd men har också verksamhetsstöd från Regionala utvecklingsnämnden inom Västra Götalandsregionen.
Dessutom har vi verksamhetsstöd från Statens Kulturråd.
Dessa anslag står för ungefär hälften av våra intäkter. Andra halvan består av intäkter från våra projekt och uppdrag.

Varför?
Vi finns för att vi vill utveckla människor, organisationer och samhället. Vi vill att konsten och kulturen ska ta stor plats i samhället och bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Hur?
​Vi skapar innovationsprojekt där konstnärer, organisationer och individer möts i processer kring viktiga samhällsfrågor som till exempel mångfald, klimatutveckling, integration, äldreomsorgsutveckling eller jämställdhet.

Vad?
Våra projekt pågår allt från några timmar till ett år eller mer. I våra projekt skapas utveckling för individen och organisationen men också för konsten.
Processledare följer, stöttar och kvalitetssäkrar processen.