Kompetenshöjande kurs i interkulturellt förhållningssätt

Hur du kammar hem värdet av mångfald och olikheter

Målgrupp
Ledare, lärare, handledare, enhetschefer, HR-ansvariga och motsvarande eller andra med intresse för att arbeta aktivt med interkulturellt förhållningssätt. 
Vi eftersträvar en mångfacetterad deltagargrupp från olika sektorer i samhället.

Syfte
Deltagarna kommer efter genomförd utbildning att:
- ha utforskat det interkulturella förhållningssättet.
- ha verktyg för att kunna ta del av värdet av mångfald och olikheter.
- medvetet i sin roll kunna bygga en kultur där attityder och bemötande av varandra är inkluderande.
- kunna skapa en arbetsmiljö där öppenhet för varandras olikheter ger nya insikter och berikar arbetet.

Innehåll
Utbildningen är tre kreativa halvdagar och innehåller dialog och enkla lustfyllda övningar som främjar kreativitet, reflektion och ger nya insikter. Den anpassas efter deltagarnas förutsättningar och erfarenheter. 

Var och hur
Tre tillfällen under hösten 2017 i TILLTs lokaler i centrala Göteborg

Kostnad
5 400 kronor inklusive utbildningsmaterial och fika. Moms tillkommer.

Ja, jag anmäler mig till utbildningen!

Kursledare

Upplägg

Dag 1 - Teori och självreflektion

· Teoretisk bakgrund om interkulturellt förhållningssätt
· Reflektera över och utmana fördomar

Dag 2 - Ledare och grupp

· Hantera olikheter och mångfald i grupp
· Hur möta människor och heterogena grupper med öppenhet och flexibilitet?

Dag 3 - Reflektionsverktyg

· Verktyg inför framtiden

Citat från tidigare deltagare

"Engagerade ledare som fick gruppen med sig och höll en hög nivå hela dagen."

"Fantastiskt duktig personal som har förmågan att locka fram egenskaper hos mig som jag inte visste fanns."

Många positiva inslag idag. TILLTarna var mycket proffsiga.