Nina Kjällquist
Processledare, dramapedagog.
Tel och SMS:
0707-92 92 16
nina(a)tillt.se

Tiago Prata
Projektledare internationellt arbete
Tel och SMS:
0733-929212
tiago(a)tillt.se

Pär Ulander
Ekonomichef
Tel och SMS:
0702-80 69 25
par(a)tillt.se

Maria Mebius-Schröder
Processledare, konstnär
Tel och SMS:
0707-929254
maria(a)tillt.se

Johan Lundbladh
VD
Tel och SMS:
0730-20 60 30
johan(a)tillt.se

Caroline Gutke
Projektassistent
Tel och SMS:
0708-80 71 66
caroline(a)tillt.se