Tekniskt stöd vid ansökan

TILLT bistår kulturverksamheter i Västra Götaland med tekniskt stöd - skriva och upprätta budget - vid EU-ansökningar.

Tjänsten är ett uppdrag från Västra Götalandsregionen som pågått sedan 2015.
Kontaktperson på Västra Götalandsregionen är Annika Strömberg på Koncernavdelning Kultur.
Kontaktperson på TILLT är Tiago Prata.