EU-desk

TILLT fungerar som Västra Götalandsregionens EU-desk och bistår kulturverksamheter i Västra Götaland med stöd vid EU-ansökningar.

TILLT har en regional samordnande roll kring EU-frågor och ett utökat ansvar för ansökningsarbete gentemot regionens kulturaktörer. TILLTs metoder med konstnärsstyrda processer och processledning är i och med uppdraget från Västra Götalandsregionen en resurs för EU-arbetet i regionen.

Tjänsten innebär att regionens kulturverksamheter erbjuds hela kedjan: kompetenshöjande aktiviteter, idégenerering, stöd kring partnerskap, samverkan med internationella och/eller andra regionala aktörer, ansökningsarbete, ekonomistöd och genomförandestöd.

Tjänsten är ett uppdrag från Västra Götalandsregionen som pågått sedan 2015 (tekniskt stöd) och som utvidgats (EU-desk) från och med 2018.
Kontaktperson på Västra Götalandsregionen är Annika Strömberg på Koncernavdelning Kultur.
Kontaktperson på TILLT är Tiago Prata.