Internationellt arbete

TILLT har sedan 2009 genomfört 14 internationella projekt och vi diskuterar och initierar ständigt samarbeten med våra 50-tal samarbetspartner över Europa, Mellanöstern, Norra Afrika med mera.

Förutom egna projekt har vi uppdrag från Västra Götalandsregionens kulturnämnd där vi fungerar som en stödorganisation för kulturverksamheter i Västra Götaland där vi dels ska coacha fram ansökningar om EU-projekt men även initiera och stödja tillkomsten av projektidéer, att öka kunskapsnivån om EU och olika stödformer samt samla regionens aktörer inom området.