Bilder från projekten InfraSweden2030 med VTI 2016 samt från Art/Mosphere i Helsingfors 2015. 

Ett urval av forskningsdokument och andra artiklar om TILLTs verksamhet

Creative Clash: Artists in organisation

1. Mapping of European producers of artistic interventions in organisations.
Av Anna Grzelec och Tiago Prata
Klicka här för att ladda ner pdf.
2. Support schemes for artistic interventions in Europe. A mapping and policy recommendations.
Av Anna Vondracek
Klicka här för att ladda ner pdf.

Training Artists for Innovation

En publikation från projektet TAFI. Se särskilt kapitel 6 av Anna Grzelec "Exploring competencies in practice – collaboration between artists and producers in artistic interventions"
Klicka här för att ladda ner hela boken (7,5 MB)

ARTWORKS Nummer 1, juni 2013

Forskarartikel av Ariane Antal Berthoin från WZB i Berlin om vårt projekt på PAROC samt intervju med vår kund Unionen.
Klicka här för att läsa digitalt.

Kreativ logik, komfortzoner och värdet av konstnärligt tänkande
Alexander Styhre och Michael Eriksson

Organisationer är ofta fångade i sina historiska framgångar, i starka processer eller etablerade rutiner och avsaknad av en kreativ logik.Kreativ logik fokuserar att tänka utanför ramarna och ifrågasätta det existerande. Detta påminner mycket om den roll som konst och kultur ofta tar sig. Effektivitetslogik fokuserar snarare effektivt genomförande av det gällande. Här ryms förbättringar av det gällande men sällan innovativa hopp i utvecklingen. Samtidigt kräver en hållbar och innovationsbaserad tillväxt, en balans mellan styrande logiker, mellan kreativ och effektivitetslogik. Det handlar inte om antingen eller, utan om både och. Rapporten utgår från TILLTs Airis-projekt.
Klicka här för att läsa digitalt.

Europeiska Unionen: Work plan for Culture 2011-2014
Policy handbook on Cultural and Creative Industries

TILLT visas som exempel på sidan 34
Klicka här för att ladda ner pdf

IMITs forskarrapport på TILLTs metod AIRIS 2005-2008

Klicka här för att läsa digitalt
Klicka här för att ladda ner pdf
Click for english version 
Click for pdf in english

Publikationer inom TILLT Europe

Övrigt

Seeking values - artistic interventions as cultural sources of newness.
Ariane Berthoin Antal, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung
Klicka här för att läsa digitalt

Breaking the mould: Learning with artists at work.
Ariane Berthoin Antal, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung
Klicka här för att läsa digitalt

Art-based research for engaging not-knowing in organizations
Ariane Berthoin Antal, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung
Klicka här för att läsa digitalt

Innovationskraft i mellanrummet
Pia Areblad, grundare av TILLT
Klicka här för att läsa digitalt.