Seminarier med mera

Vid våra mötesforum möter du som besökare en aktuell samhällsfråga belyst ur ett perspektiv där konsten och kulturen bidrar till utveckling. Aktuella aktiviteter hittar du i menyn till vänster.
Medlemsorganisationer har förtur till seminarierna.

Seminarierna anordnas oftast i TILLTs lokaler i Göteborg.
För information om lokalens tillgänglighetsanpassning kontakta TILLT på info@tillt.se eller 031-60 82 10

Genomförda aktiviteter

12/12-14 
Möt konstnären Martina Jakobsson som visar sina senaste färgstarka tavlor och kollage med tema ”Naturliga mönster”.

11/11-14 
Öppna kontorslandskap, en utmaning för dig? Med Christina Stahre Astra Zeneca och Maria Mebius-Schröder dansare.
TILLT och AstraZeneca genomför just nu ett årslångt projekt med fokus på hur de anställda kan få styrfart av det öppna kontorslandskapet.

26/9-14 
Industrins roll i samhället. Med Johan Stahre Chalmers och Linda Nordfors konstnär. TILLT och Chalmers tekniska högskola genomför ett projekt där konstnären Linda Nordfors tagit sig an uppgiften att utmana den traditionella bilden av industrin, både i samhället och för våra ungdomar. Dagens debatt behöver handla om framtidens industri, som är ”clean, close and cool”, där kreativitet och innovation är centrala uppgifter. Frågan är avgörande både för våra ungdomars framtida jobb och för industrins konkurrenskraft. 

1/9-14 
Blir samtalen mer argumenterande än dialog?
Hur får man ett öppet och innovativt kommunikationsklimat? Under två timmar får deltagarna prova på ett Sokratiskt samtal
som är en metod som syftar till att stärka det kvalitativa samtalet och dialogen på arbetsplatsen. Samtalet leds av Maria Mebius-Schröder från TILLT

22/5-14 
Värdegrunden är avgörande i allt vi gör!
Värdegrund inom äldreomsorgen. Med Monika Berlund Tre Stiftelser och Erik Lundin konstnär.
 Monica Berglund  har under 30 år arbetat med utvecklingsarbete inom äldreomsorgen. Enligt Monica Berglund finns inte de största hindren i brist på tid eller pengar - utan i våra egna huvuden. Erik Lundin arbetar för TILLTs räkning som konstnär på Tre Stiftelser med utvecklingsarbete för de anställda.