Current member activities

At our meeting forum, visitors can come in contact with a current social issue, highlighted from a perspective in which art and culture contribute to its development. All activities (unless noted) are held in Swedish, and as such the programmes are only available in its Swedish version.

The seminars usually take place in TILLT's office in Göteborg.

12/12-14 
Möt konstnären Martina Jakobsson som visar sina senaste färgstarka tavlor och kollage med tema ”Naturliga mönster”.

11/11-14 
Öppna kontorslandskap, en utmaning för dig? Med Christina Stahre Astra Zeneca och Maria Mebius-Schröder dansare.
TILLT och AstraZeneca genomför just nu ett årslångt projekt med fokus på hur de anställda kan få styrfart av det öppna kontorslandskapet.

26/9-14 
Industrins roll i samhället. Med Johan Stahre Chalmers och Linda Nordfors konstnär. TILLT och Chalmers tekniska högskola genomför ett projekt där konstnären Linda Nordfors tagit sig an uppgiften att utmana den traditionella bilden av industrin, både i samhället och för våra ungdomar. Dagens debatt behöver handla om framtidens industri, som är ”clean, close and cool”, där kreativitet och innovation är centrala uppgifter. Frågan är avgörande både för våra ungdomars framtida jobb och för industrins konkurrenskraft. 

1/9-14 
Blir samtalen mer argumenterande än dialog?
Hur får man ett öppet och innovativt kommunikationsklimat? Under två timmar får deltagarna prova på ett Sokratiskt samtal
som är en metod som syftar till att stärka det kvalitativa samtalet och dialogen på arbetsplatsen. Samtalet leds av Maria Mebius-Schröder från TILLT

22/5-14 
Värdegrunden är avgörande i allt vi gör!
Värdegrund inom äldreomsorgen. Med Monika Berlund Tre Stiftelser och Erik Lundin konstnär.
 Monica Berglund  har under 30 år arbetat med utvecklingsarbete inom äldreomsorgen. Enligt Monica Berglund finns inte de största hindren i brist på tid eller pengar - utan i våra egna huvuden. Erik Lundin arbetar för TILLTs räkning som konstnär på Tre Stiftelser med utvecklingsarbete för de anställda.

About membership
Is your organisation interested in the role of art and culture in society? Then you can become an associate of Skådebanan Västra Götaland, the non-profit association which owns the company TILLT.

We organise seminars, invite associates for project cooperation, and provide a cross-sectorial platform for working life, civil society, and culture, in West Sweden.

As a member of the association, you can also benefit from a 10% discount on all services of TILLT.

Membership fee
The Membership fee is 500SEK (Swedish crowns) per organisation and per year. Additionally, a service fee of between 1000-5000SEK can be added, depending on the size of the organisation.  

Our members
Our members are companies, working places, non-profit organisations and cultural institutions from the whole region of Västra Götaland. 

More info
For more information about membership, contact us!